Mobiliteit in Beeld 2021

Datum: 24 maart 2021
Tijd: 9.30 – 12.30 uur
Locatie:  online

Voor de 9keer werd door de btg MTLM en partijen uit de mobiliteitsbranche  Mobiliteit in Beweging georganiseerd. Deze editie vindt in verband met de huidige ontwikkelingen niet fysiek plaats maar online. Voor deze editie hebben we Mobiliteit in Beweging de naam Mobiliteit in Beeld gegeven.

In het voorjaar van 2022 hopen we weer een fysieke Mobiliteit in Beweging te kunnen organiseren.

Mobiliteit in Beweging 2019 

Zo’n 200 vmbo- en mbo-docenten uit het hele land kwamen op 3 april naar het Techniek Innovatie Huis van ROC Mondriaan in Den Haag. Hieronder een verslag van deze dag.

Bekijk de film van deze dag.

Het thema van deze dag was Mobilitijd – (op) tijd voor de toekomst. Diverse sprekers van ROC’s en organisaties uit de mobiliteitsbranche lieten tijdens workshops en presentaties zien hoe de toekomst van de mobiliteitsbranche eruit gaat zien en hoe je je als docent daarop kan voorbereiden.

Docenten vonden het een mooi en gevarieerd programma met interessante onderwerpen. Belangrijk onderdeel van deze dag is het netwerken met andere docenten. Ook de aanwezigheid van standhouders werd gewaardeerd.

Onder programma zijn powerpointpresentaties terug te vinden die een goed beeld geven van Mobiliteit in Beweging 2019.

Het StudyEvent wordt om de 2 jaar georganiseerd door partijen uit de mobiliteitsbranche die het belangrijk vinden om zich als groep te presenteren aan docenten en die zich met elkaar inzetten om mbo- en vmbo-docenten een dag aan te bieden waar alles op hun vakgebied samenkomt: netwerken, deskundigheidsbevordering en kennisdeling.